Pityriasis lichenoides chronicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Pityriasis_lichenoides_chronica
Pityriasis lichenoides chronica nadir, idiopatik, qazanılmış dermatozdur, aylarla davam edə bilən eritematoz, pulcuqlu papül qrupları ilə xarakterizə olunur. Diaqnoz üçün biopsiya tələb olunur.

Diaqnoz və Müalicə
Sifilisi istisna etmək üçün qan testləri
Dərinin lenfomasını istisna etmək üçün biopsiya

      References Pityriasis lichenoides chronica - Case reports 15748578
      19 yaşlı qadın beş illik tarixdə kiçik, ləkəli səpgilər və gövdəsində, qollarında və ayaqlarında incə pulcuqlar halqası olan sarımtıldan dəri rənginə qədər qabarcıqlarla gəldi. Guttate pityriasis lichenoides chronica bu T-hüceyrə vasitəçiliyi xəstəliyinin qeyri-adi bir təqdimatıdır.
      A 19-year-old woman came in with a five-year history of small, spotty rashes and raised, yellowish to skin-colored bumps with a ring of fine scales on her torso and arms and legs. Guttate pityriasis lichenoides chronica is an uncommon presentation of this T-cell-mediated disease.