Dermal melanosis

Dermal melanosis janë njolla të sheshta blu ose blu/gri me formë të çrregullt që zakonisht shfaqen në lindje ose menjëherë pas saj. Melanocitoza dermale kongjenitale (më parë quheshin njolla blu mongole) është një lloj shenje lindjeje.

   References Optimizing Q-switched lasers for melasma and acquired dermal melanoses 30027914
   Lazeri Q-switched Nd:YAG është një trajtim i njohur për njollat ​​e pigmentuara të lëkurës, si në sipërfaqe ashtu edhe në shtresat më të thella. Zakonisht nevojiten disa seanca për rezultate të mira. Përdorimi i një lazeri low-energy Q-switched 1064nm Nd:YAG (multi-pass technique and larger spot size) është propozuar si një mënyrë për të trajtuar melasmën.
   The Q-switched Nd:YAG laser is a well-known treatment for pigmented skin spots, both on the surface and deeper layers. Usually, several sessions are required for good results. Using a low-energy Q-switched 1064nm Nd:YAG laser (multi-pass technique and larger spot size) has been proposed as a way to treat melasma.
    Dermal Melanocytosis 32491340 
   NIH
   Congenital dermal melanocytosis njihet gjithashtu si pika mongole. Është një lloj i zakonshëm i shenjës së lindjes që shihet tek të porsalindurit. Duket si njolla gri-blu në lëkurë që nga lindja ose menjëherë pas saj. Këto shenja zakonisht gjenden në pjesën e poshtme të shpinës dhe mollaqe, ku shpatullat janë vendi tjetër i zakonshëm. Ato janë më të shpeshta tek foshnjat aziatike dhe të zeza, duke prekur njëlloj si djemtë ashtu edhe vajzat. Zakonisht, ato zhduken vetvetiu në moshën 1 deri në 6 vjeç dhe në përgjithësi nuk kanë nevojë për ndonjë trajtim pasi janë kryesisht të padëmshme.
   Congenital dermal melanocytosis, also known as Mongolian spot or slate gray nevus, is one of many frequently encountered newborn pigmented lesions. It is a type of dermal melanocytosis, which presents as gray-blue areas of discoloration from birth or shortly thereafter. Congenital dermal melanocytosis is most commonly located in the lumbar and sacral-gluteal region, followed by shoulders in frequency. They most commonly occur in Asian and Black patients, affect both genders equally, and commonly fade by age 1 to 6 years old. Congenital dermal melanocytoses are usually benign and do not require treatment.