Neurofibromahttps://en.wikipedia.org/wiki/Neurofibroma
Neurofibroma është një tumor beninj i mbështjellësit nervor në sistemin nervor periferik. Në 90% të rasteve, ato gjenden si tumore të pavarura pa ndonjë çrregullim gjenetik. Megjithatë, pjesa tjetër gjendet tek personat me neurofibromatozë të tipit I (NF1), një sëmundje e trashëguar gjenetikisht autosomale-dominuese. Ato mund të rezultojnë në një sërë simptomash nga shpërfytyrimi fizik dhe dhimbja deri te paaftësia konjitive.

Neurofibroma mund të jetë 2 deri në 20 mm në diametër, është i butë, i dobët dhe rozë-bardhë. Një biopsi mund të përdoret për diagnozën histopatologjike.

Neurofibroma zakonisht lindin në vitet e adoleshencës dhe shpesh janë pas pubertetit. Tek njerëzit me neurofibromatozë të tipit I, ato priren të vazhdojnë të rriten në numër dhe madhësi gjatë gjithë moshës madhore.

  • Neurofibroma të pacientit me neurofibromatozë.
  • Neurofibromat priren të përkeqësohen me kalimin e moshës. Lezionet tek ky individ u shfaqën për herë të parë kur ai ishte adoleshent.
  • Solitary neurofibroma ― Një papulë e butë eritematoze.
References Neurofibroma 30969529 
NIH
Neurofibromas janë tumore beninje të zakonshme që gjenden në nervat periferikë. Zakonisht duken si gunga të buta në lëkurë ose gunga të vogla poshtë saj. Ato zhvillohen nga endoneuriumi dhe indet lidhëse që rrethojnë mbështjellësit nervorë periferikë.
Neurofibromas are the most prevalent benign peripheral nerve sheath tumor. Often appearing as a soft, skin-colored papule or small subcutaneous nodule, they arise from endoneurium and the connective tissues of peripheral nerve sheaths.